Můj účet

Hard Disk Manager 14 Suite

Anglická verze

Jedinečné řešení typu „vše v jednom“, které zajistí kompletní zabezpečení, správu a údržbu vašeho počítače!

 
  • Každé zásadní řešení pro správu dnešních pevných disků
  • Celá nabídka řešení pro zálohování, obnovu a správu diskových oddílů
  • Rychlá migrace na nové disky HDD, SSD a virtuální stroje
  • Efektivní správa a optimalizace pevného disku
  • New Podpora systému Windows 8.1
39,95 €
  buydownload

Úplný seznam funkcí

 Kliknutím zobrazíte seznam všech vlastností (anglicky)

Nejčastěji používané a nové
funkce
Hlavní výhody
  Funkce pro správu oddílů a optimalizaci
New Modul správy diskových oddílů

Společnost Paragon vyvinula zcela nový nástroj pro veškeré úlohy rozdělení a správy diskových oddílů. Výsledkem je velmi výkonný modul pro správu diskových oddílů, který v obecném měřítku spolupracuje se všemi moderními technologiemi pro správu pevného disku.

Základní a pokročilá správa diskových oddílů

Vytvoření, formátování, smazání, obnova po smazání, skrytí nebo opětné zobrazení diskového oddílu; nastavení diskového oddílu jako aktivního/neaktivního; nastavení, změna nebo odebrání písmena diskové jednotky; změna jmenovky oddílu pevného disku (jmenovka svazku); převod souborových systémů bez formátování; kontrola integrity souborového systému; spuštění úplného povrchového testu
Update Rozdělení na oddíly Chcete-li oddělit operační systém a data nebo také oddělit data různých typů, můžete jeden oddíl rozdělit na více různých oddílů se shodným typem a souborovým systémem
Update Sloučení oddílů Prostor na disku ze dvou sousedních oddílů (NTFS, FAT16/FAT32) můžete konsolidovat do jediného většího oddílu
Změna rozdělení volného prostoru Volný prostor v jednom oddílu můžete zvětšit tak, že využijete nepřiřazené místo na disku nebo také nevyužitý prostor v jiných oddílech
Update Automatické vyrovnání diskových oddílů Výkon pevného disku můžete optimalizovat pomocí operací pro správu oddílů, kopírování či obnovy záložní bitové kopie na nové pevné disky (ne všechny operace musejí být vždy podporovány**)
Převod základních MBR disků na základní GPT disky

Nyní můžete využít všech možností nejnovějšího schématu pro správu diskových oddílů s minimálním úsilím

Korekční modul zavádění (Boot Corrector)

Pomocí tohoto nástroje lze vyřešit většinu potíží se zaváděním systému, které mohou být důsledkem lidské chyby nebo chyby programu nebo mohou vzniknout v důsledku činnosti zaváděcích virů***

Správce zavádění (Boot Manager) Snadná správa několika operačních systémů v jednom počítači
Update Převod souborových systémů HFS

Převod libovolné verze souborového systému NTFS na systém Apple HFS a naopak bez přeformátování

  Funkce zálohování a obnovy
Update Hlavní metody zálohování Zálohování na úrovni sektorů a souborů metodou rozdílového nebo přírůstkového zálohování a také metodou uzavřeného souborového doplňku
Libovolné umístění zálohy
Lokálně připojené / nepřipojené oddíly, externí úložiště, disky CD/DVD/Blu-ray disky, sdílené síťové složky, FTP/SFTP servery nebo také zabezpečené skryté oddíly (Backup Capsule)
Inteligentní průvodce obnovou
Cílené zálohování potřebných dat, přičemž je vždy automaticky zvolena nejlepší metoda zálohování podle typu dat, která mají být zabezpečena
Selektivní obnova
Snadné extrahování souborů a složek ze záložní bitové kopie pomocí průvodce Restore Wizard bez nutnosti obnovit celou bitovou kopii
Update Paragon Adaptive Restore 3.0
Nejnovější verze nástroje Adaptive Restore vám umožní obnovit systém ze zálohy na hardware, který se může lišit od hardwaru, na němž byla záloha vytvořena, nebo také provést migraci operačního systému z původního do nového počítače. Díky průvodci P2P Adjust OS Wizard (Průvodce přizpůsobením OS pro migraci P2P) lze snadno a hladce přidat všechny potřebné ovladače, díky čemuž bude možné operační systém spouštět v novém počítači nebo v jiné hardwarové konfiguraci.
Funkce pro zálohování za provozu
Klíčovou funkcí každého zálohovacího softwaru je živé zálohování za provozu. Produkt má vysoce flexibilní, vylepšenou konfiguraci pro dvě různé metody zpracování za provozu: Paragon HotBackup a Microsoft Volume Shadow Copy Service (VSS)
Update Zálohování a obnova ze serverů nebo na servery FTP/sFTP
Zálohy můžete ukládat přímo na server FTP. Při použití protokolu sFTP budou data přenášená na externí server zabezpečena a zálohována
New Průvodce zálohováním na virtuální disk
Pomocí tohoto průvodce můžete jednotlivé oddíly nebo celé pevné disky zálohovat ve formátu pVHD (Paragon Virtual Hard Drive) – což je speciální formát VHD, optimalizovaný pro ukládání záloh virtuálních a fyzických počítačů
New Průvodce obnovou z virtuálního disku
Tento průvodce umožňuje obnovu celých pevných disků, jednotlivých oddílů nebo konkrétních souborů či složek z formátu pVHD (k dispozici v systému Windows, WinPE* a Linux)
Update Operace zápisu vylepšené pomocí funkce asynchronního zálohování
Proces zálohování můžete urychlit díky operacím s asynchronním zápisem
Zálohování se šifrováním a ochranou pomocí hesla
Chcete-li zabránit jakémukoli neoprávněnému přístupu k souborům zálohy, můžete je snadno zašifrovat pomocí námi dodávaných průvodců zálohováním
Vysoce integrovaná prostředí obnovy
Na výběr jsou tři typy, v závislosti na nejnovějších verzích systému Linux, DOS a WinPE*, dostupné na discích CD/DVD/Blu-ray, jednotkách typu USB Flash nebo v oddílech Backup Capsule
New Zálohovací kapsle kompatibilní s GPT/uEFI
Pro používaný 64bitový systém Windows v tabulce GPT můžete vytvořit spustitelnou zálohovací kapsli WinPE, která v případě nouze umožní spuštění počítače
New Průvodce přizpůsobením OS pro migraci P2P
Tento průvodce zajistí úspěšnou migraci fyzického systému Windows na jinou hardwarovou platformu (P2P). Nyní k dispozici také pro systém Windows 8.1
Možnost zotavení po havárii pro Apple Boot Camp
Počítače Mac s funkcí duálního zavádění systému můžete zabezpečit na straně systému Windows nebo v prostředích obnovy Linux či WinPE*
New Recovery Media Builder
V případě potřeby můžete vytvořit spustitelné prostředí systému Linux nebo WinPE na USB flash disku nebo v souboru ISO. Na rozdíl od doplňku Boot Media Builder nemusíte mít v systému nainstalovanou sadu ADK (Windows Assessment and Deployment Kit) nebo WAIK (Automated Installation Kit)
New UIM (Universal Image Mounter)
V případě potřeby můžete připojit záložní bitové kopie pVHD a procházet jejich obsah a načítat z nich data – jak prostřednictvím programu, tak také přímo v operačním systému Windows
  Funkce pro kopírování dat a migraci
Celá řada funkcí kopírování Můžete zkopírovat celý pevný disk nebo pouze samotný oddíl a během kopírování můžete také měnit velikost oddílu
New Kopírování/obnova do sektorů s různou velikostí
Obsah pevného disku s 512bajtovými sektory můžete snadno zkopírovat nebo obnovit na pevný disk s 4kilobajtovými sektory bez nutnosti dalších úkonů z vaší strany
Update Vyloučení souborů při kopírování pevného disku
Při kopírování oddílu nebo celého pevného disku do nového zařízení můžete nyní snadno vyloučit jednotlivá data, která nemají být v procesu kopírována
New Migrace operačního systému na jiný hardware
Existující systémy můžete snadno migrovat do jiných hardwarových prostředí a zajistit jejich spustitelnost
  Funkce pro virtualizaci
Update P2V Copy / P2V
Adjust OS
Po neúspěšné migraci nebo virtualizaci pomocí nástrojů třetích stran můžete provést migraci fyzického systému do virtuálního prostředí a systém spustit v režimu online****
New Podpora nejčastěji používaných virtuálních počítačů MS Virtual PC, VMware Workstation 10.0, VMware Fusion a Oracle VirtualBox 4
  Funkce pro vymazání dat
Vymazání dat Odstranění veškerých dat, včetně všech částí souborů i adresářů, z disku se provádí pomocí vlastního algoritmu nebo pomocí algoritmu splňujícího vojenskou normu USA s označením DoD 5220.22-M
  Podporované technologie a operační systémy
New Podpora systému Windows 8.1 Můžete provádět veškeré operace v novém operačním systému Microsoft Windows 8.1
Update Podpora standardu Apple HFS+ Dodávaný program umožňuje v tomto souborovém systému provádět nejen změnu velikosti oddílů, ale také jejich vytváření, formátování nebo získání přístupu pouze pro čtení
New Plná podpora rozhraní uEFI 64bitový operační systém Windows nakonfigurovaný pro režim spouštění uEFI můžete přizpůsobit tak, aby byl po zkopírování či obnově spuštěn na jiném pevném disku. Po provedení migrace typu P2V v systému Windows, WinPE* nebo Linux můžete systém spustit ve virtuálním prostředí
Podpora všech nejnovějších standardů pevných disků Můžete využít výhod podpory standardu AFD (Advanced Format Drive), disků s kapacitou větší než 2 TB a jednotek s jinou velikostí sektorů než obvyklých 512 bajtů
New Podpora nové technologie Prostory úložiště systému Windows Přímo v našem programu můžete kopírovat, zálohovat či obnovovat prostory úložiště Windows nebo také měnit jejich velikost
Podpora rozhraní USB 3.0 Externí pevné disky lze spravovat efektivněji díky výhodným vlastnostem rozhraní USB 3.0
Kontrola integrity souborového systému a zásady pro datové ztráty Můžete stanovit přijatelný a vyvážený poměr mezi výkonem operací a rizikem ztráty dat
New Samostatné instalační balíčky x86 a x64 Instalační balíček x86 obsahuje binární soubory produktu pro architekturu x86 a prostředí obnovy x86 Linux. Instalační balíček x64 obsahuje binární soubory produktu pro architekturu x64 a dvě prostředí obnovy Linux (kompatibilní s rozhraním EFI x86 a x64)
New Uživatelsky přívětivé rozhraní Uživatelské rozhraní je nyní plně kompatibilní s moderním dlaždicovým rozhraním systému Windows 8 a nabízí expresní spouštěcí modul ve stylu Metro i plnohodnotný spouštěcí modul s pásem karet


Kliknutím zobrazíte seznam všech vlastností (anglicky)

 

Poznámky:

 

* Spustitelná média WinPE lze vytvořit pomocí doplňku Boot Media Builder nebo Recovery Media Builder z nabídky společnosti Paragon.

** Funkce vyrovnávání diskových oddílů je při operacích vytváření či přesunů aktivní vždy, při operacích změny rozložení volného prostoru/změn velikostí souborů aktivní pouze při ovlivnění hranic zbývajících oblastí a při operacích kopírování a obnovy aktivní pouze v případě, že dochází ke změně velikosti.

*** Nástroj Boot Corrector je k dispozici pouze pro spustitelná prostředí obnovy.

**** Nástroj P2P Adjust OS je k dispozici pouze pro spustitelná prostředí obnovy WinPE. (Spustitelná média WinPE lze vytvořit pomocí doplňku Boot Media Builder nebo Recovery Media Builder z nabídky společnosti Paragon).