Logga in på MyAccount

Hard Disk Manager 14 Suite

Engelsk version

Unik allt-i-ettsvit för att helt skydda, underhålla och hantera din PC!

 
  • Alla viktiga lösningar för att hantera dagens hårddiskar
  • Komplett utbud av backup-, återställnings- och partitioneringslösningar
  • Snabb migration till nya HDD:er, SSD:er och virtuella maskiner
  • Effektivt diskunderhåll och optimering
  • New Stöd för Windows 8.1

 

39,95 €
  buydownload

Alla funktioner

 Klicka för att se listan över alla funktioner (Engelsk)

Nyckelegenskaper & nya funktioner Fördelar
  Partitionerings-, optimerings
New Partitioneringsmotor

Paragon implementrade en helt ny motor för alla partitioneringsuppgifter. Resultatet är en mycket stark partitioneringsmotorsom arbetar generiskt med alla moderna hårddiskteknologier

Grundläggande och avancerad partitionering

Skapa, formattera, ta bort, ångra ta bort, dölj eller ta fram partition; ange partition som aktiv/inaktiv; ange, ändra eller ta bort enhetsbeteckning; ändra hårddiskens partitionsetikett (Volymetikett); konvertera filsystem; kontrollera filsystemets integritet; kör komplett test av hårddiskens yta.
Update Dela partitioner Du kan separera OS och data eller olika typer av data genom att dela en partition till två olika partitioner av samma typ och filsystem
Update Slå ihop partitioner Konsolidera diskutrymmet, från två närliggande partitioner (NTFS, FAT16/FAT32), till en enkel, större partition.
Distribuera fritt utrymme Öka det fria utrymmet på en partition genom att använda oanvänt utrymme på disken och oanvänt utrymme på andra partitioner.
Update Automatisk justering av partitioner Optimera in hårdisks prestanda vid partitionerings/kopieringshandlingar och återställa en backupavbild till nya hårddiskar (inte alla funktioner stöds**)
Konvertera vanliga MBR till vanliga GPT diskar

Upplev alla fördelar med det senaste sättet att partitionera med ett minimum av ansträngning.

Startkorrigerare

Löser de flesta av systemets startproblem som uppstår på grund av mänskliga fel eller programmeringsfel, eller från aktiviteten hos ett startvirus***.

Starthanterare Hantera flera operativsystem på en dator på ett enkelt sätt.
  Backup- och återställningsfunktioner
Update Stora backuptekniker Säkerhetskopior på sektor och filnivå med differentiella eller inkrementella uppdateringar lika väl som en exklusiv filkomplettering.
Valfri destination för säkerhetskopior
Lokala monterade/omonterade partitioner, extern lagring, CD/DVD/Blu-ray diskar, delade nätverksplatser, FTP/SFTP-servrar lika väl som den skyddade dolda partitionen (Backupkapsel).
Smart guide för säkerhetskopiering
Säkerhetskopiera exakt det du behöver, med automatiskt val av den bästa tekniken för säkerhetskopiering baserad på den typ av data du vill skydda.
Selektiv återställlning
Extrahera filer och mappar enkelt från en säkerhetskopia utan att behöva återställa hela kopian med hjälp av guiden för återställning.
Update Paragon Adaptive Restore 3.0
Den senaste Adaptive Restore hjälper dig att återställa din systembackup till en helt annan hårdvara än den på vilken backupen skapades eller migrera ditt operativsystem från din gamla till din nya dator. P2P Guiden anpassa OS kommer enkelt och smidigt att lägga till alla drivrutiner som behövs, göra ditt operativsystem bootbart på din nya maskin eller den ändrade hårdvaran
Heta databehandlingsalternativ
Livebackup är en nyckelfunktion för all backupmjukvara. Produkten har en mycket flexibel, förbättrad konfiguration för två olika metoder av het databehandling: Paragon HotBackup och Microsoft Volume Shadow Copy Service (VSS)
Update Backup och återställning till eller från FTP/sFTP
Skriv dina backuper direkt till en FTP-server. Med hjälp av sFTP kommer dataöverföringen till den externa servern att skyddas och krypteras
New Säkerhetskopiera till VD Wizard
Säkerhetskopiera separata partitioner eller hela hårddiskar till formatet pVHD (Paragon Virtuell hårddisk) - en speciell VHD optimerad för lagring av säkerhetskopior av virtuella och fysiska maskiner.
New Återställ från VD Wizard
Återställ hela hårddiskar, separata partitioner eller vissa filer och mapar från pVHD (tillgängliga under Windows, WinPE* och Linux)
Update Förbättrade skrivfunktioner med hjälp av asynkron backup
Frbättra hastigheten för backupbearbetning genom att använda asynkrona skrivfunktioner
Kryptering och lösenordsskydd av säkerhetskopior
För att undvika obehörig åtkomst till dina backupfiler kan du enkelt kryptera dem i vår backupguide
Omfattande miljö för återställning
Tre typer att välja på, baserat på de senaste versionerna av Linux, DOS, och WinPE*, tillgängliga på CD/DVD/Blu-ray, USB-minnen och Backupkapsel.
New GPT/uEFI-kompatible säkerhetskopieringskapsel
Bygg en WinPE-baserad uppstartsbar säkerhetskopieringskapsel för ditt 64-bitars Windowssystem som läggs på GPT för att framgångsrikt starta upp PC:n från denna i nödfall
New P2P-anpassa OS Wizard
Migrera framgångsrikt ett fysiskt Windows-system till en annan hårdvaruplattform (P2P). Nu även tillgänglig för Windows 8.1
Katastrofåterställning för Apple Boot Camp
Skydda Mac:ar med flervalsstart från Windowsdelen eller i Linux eller WinPE* återställningsmiljöer.
New Recovery Media Builder
Förbered antingen Linux- eller WinPE-baserad uppstartsbar miljö på ett USB-minne eller i en ISO-fil. Till skillnad från Boot Media Builder behöver du inte ha Windows bedömnings och igångsättningskit (ADK) eller automatiserade installationskit (WAIK) installerade i systemet
New UIM (Universal Image Mounter)
Montera pVHD säkerhetskopierade avbilder för att både bläddra i deras innehåll och hämta data i programmet och direkt under Windows OS
  Datakopierings- och migreringsfunktioner
Komplett sortiment av kopieringsfunktioner Kopiera en hel hårddisk eller en separat partition och ändra storlek på en partition vid kopiering
New Kopiera/återställa till olik sektorstorlek Kopiera och återställ innehåll från en 512-byte hårdisk till en 4k hårddisk utan ytterligare åtgärder från din sida
Update Filexkludering för Kopiera HDD
När du kopierar en partition eller en hel hårdisk till en ny enhet kan du nu enkelt exkludera data som du inte vill ska vara med i kopieringsprocessen
New Migrera OS till en olik hårdvara
Migrera befintliga system och gör dem bootbara i en ny hårdvarumiljö
  Virtualiseringsfunktioner
Update P2V Kopiera / P2V Justera OS Migrera ett fysiskt system till en virtuell miljö i onlineläge och få OS att starta efter en misslyckad migrering eller virtualisering med tredjepartsverktyg****
New Stöd för större virtuella maskiner MS Virtual PC, VMware Workstation 10.0, VMware Fusion och Oracle VirtualBox 4
  Dataraderingsfunktioner
Dataradering Förstör all data på disken eller bara lämningar av raderade filer/kataloger med en specialbyggd algoritm eller med US DoD 5220.22-M militära standard.
  Stödda teknologier och operativsystem
New Stöd för Windows 8.1
Utför vilken åtgärd som helst under Microsofts nya operativsystem Windows 8.1
Update Stöd för Apple HFS+ Möjlighet att inte bara storleksändra, utan också att skapa, formattera, eller få skrivskyddad tillgång till detta filsystem via vårt program.
New Fullt uEFI-stöd Anpassa ditt 64-bitars Windowssystem konfigurerat till uEFI-uppstartsläge för att framgångsrikt starta upp operativsystemet på en annan hårddisk efter kopiering/återställning, eller i en virtuell miljö efter P2V-migrering i Windows, WinPE* eller Linux
Stöd för de senaste hårddiskstandarderna Upplev stöd för AFD (Advanced Format Drive), 2TB+ och diskar som inte har 512B stora sektorer.
New Stöd för Windows Storage Spaces Kopiera, säkerhetskopiera, återställ eller ändra storlek på Windows Storage Spaces direkt i vårt program
Stöd för USB 3.0 Hantera externa hårddiskar mer effektivt genom att använda alla fördelar hos USB 3.0 gränssnittet.
Kontrollera filsystemets integritet och dataförlustpolicys Specificera den godtagbara balansen mellan åtgärdens prestanda och risken för dataförluster.
New Separata x86 och x64 installationspaket x86-installationspaketet inkluderar x86 produktbinärfiler och x86 Linux återställningsmiljö. x64-installationspaketet inkluderar x64 produktbinärfiler och två Linux återställningsmiljö (x86 och x64 EFI-kompatibla)
New Användarvänligt gränssnitt Användargränssnittet är nu helt kompatibelt med det strömlinjeformade, rutorienterade gränssnittet i Windows 8 och erbjuder en expressprogramstartare i Metrostil och en bandbaserad fullskalig programstartare


Klicka för att se se listan över alla funktioner (Engelsk)

 

Noteringar:


*WinPE uppstartsbar media kan skapas med hjalp av tillaggsprogrammen Paragon Boot Media Builder eller Paragon Recovery Media Builder add-on.

** Automatisk partitionsjustering är alltid aktiv vid skapande/flytt, endast aktiv vid omdistribuering av ledigt utrymme/ändring av storlek när den kvarvarande partitionsgränsen påverkas, endast aktiv under kopiering/återställning vid ändring av storlek.

*** Boot Corrector is only available for bootable recovery environments.

**** P2P Adjust OS är endast tillgänglig för WinPE bootbar återställningsmiljö (WinPE uppstartsbar media kan skapas med hjalp av tillaggsprogrammen Paragon Boot Media Builder eller Paragon Recovery Media Builder add-on).