Tài khoản của tôi

NTFS for Mac® 14

Phiên bản Tiếng Anh

Giải pháp đầu tiên là để hỗ trợ OS X 10.11 El Capitan!

 

Sử dụng Mac® là một trải nghiệm tuyệt với * cho đến khi bạn sử dụng một ổ đĩa được định dạng NTFS, bao gồm hầu hết ổ đĩa cứng Windows! Bởi vì để tạo, xóa hoặc chỉnh sửa bất kỳ tệp tin nào trên ổ đĩa Windows® NTFS bạn cần!

Giải pháp đầu tiên là để hỗ trợ OS X 10.11 El Capitan!

$19.95 buydownload

 

 

Hiệu quả là trên hết
Paragon NTFS cho Mac® là nhanh nhất thế giới ứng dụng, đạt tốc độ của các trình điều khiển bản địa, và nó là giải pháp đầu tiên để hỗ trợ OS X El Capitan
Cài đặt nó và khám phá. Nó là đơn giản
Bạn sẽ được truy cập vào các phân vùng của Windows® trên máy Mac® của bạn một cách tự nhiên đến nỗi bạn quên mất đâu mới là thực sự đang chạy chương trình
Các vấn đề an toàn
Paragon NTFS cho Mac® cung cấp trao đổi dữ liệu không bị trở ngại giữa Windows® và Mac®, thậm chí là với một khối lượng công việc lớn

 Mac® & the Mac® Logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
Windows® & the Windows® Logo are trademarks of Microsoft Corporation., registered in the U.S. and other countries.

Tải về dùng thử

Tải về NTFS for Mac®

10 Ngày Thử nghiệm
Kích thước:9.8 MB

Hướng dẫn sử dụng

Tiếng Anh

NTFS for Mac®14
Hướng dẫn sử dụng Kích thước: 1.4 MB

Liên hệ

+49 (0)761-59018-201

Gửi e-mail cho chúng tôi ngay
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng tiếng Anh.