Tài khoản của tôi

NTFS for Mac® 14

Phiên bản Tiếng Anh

Giải pháp đầu tiên là để hỗ trợ OS X 10.11 El Capitan!

 

Sử dụng Mac® là một trải nghiệm tuyệt với * cho đến khi bạn sử dụng một ổ đĩa được định dạng NTFS, bao gồm hầu hết ổ đĩa cứng Windows! Bởi vì để tạo, xóa hoặc chỉnh sửa bất kỳ tệp tin nào trên ổ đĩa Windows® NTFS bạn cần!

Giải pháp đầu tiên là để hỗ trợ OS X 10.11 El Capitan!

$19.95

Mua trực tuyến

Sản phẩm Giao hàng Vận chuyển thông qua Giá, $ Thời gian Xử lýSản phẩm Đặt hàng
NTFS for Mac® 14
Phiên bản Tiếng Anh
Tải về Kỹ thuật số Cửa hàng Trực tuyến $19.95 Giao hàng trong vòng 15 phút sau khi nhận được hóa đơn thanh toán BuyNow
NTFS for Mac® 14
Family License
(3 Macs in one household)
Phiên bản Tiếng Anh
Tải về Kỹ thuật số Cửa hàng Trực tuyến $34.95 Giao hàng trong vòng 15 phút sau khi nhận được hóa đơn thanh toán BuyNow
NTFS for Mac® 14
Family License
(5 Macs in one household)
Phiên bản Tiếng Anh
Tải về Kỹ thuật số Cửa hàng Trực tuyến $49.95 Giao hàng trong vòng 15 phút sau khi nhận được hóa đơn thanh toán BuyNow

  • Giao hàng điện tử an toàn toàn cầu 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.
  • Chấp nhận hầu hết các thẻ thanh toán: Mastercard, Visa, American Express.
    Cards
  • Tự động xử lý- giao hàng điện tử trong vòng 10-15 phút sau khi đặt hàng.

 
Mac® & the Mac® Logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
Windows® & the Windows® Logo are trademarks of Microsoft Corporation., registered in the U.S. and other countries.