Tài khoản của tôi

NTFS for Mac® 12

Phiên bản Tiếng Anh

Giải pháp đầu tiên là để hỗ trợ OS X 10.10 Yosemite!

 

Sử dụng Mac® là một trải nghiệm tuyệt với * cho đến khi bạn sử dụng một ổ đĩa được định dạng NTFS, bao gồm hầu hết ổ đĩa cứng Windows! Bởi vì để tạo, xóa hoặc chỉnh sửa bất kỳ tệp tin nào trên ổ đĩa Windows® NTFS bạn cần!

Giải pháp đầu tiên là để hỗ trợ OS X 10.10 Yosemite!

 

Những phiên bản này chỉ có sẵn bằng tiếng Anh!

$19.95
  buydownload

Đầy đủ tính năng


Các tính năng mới

 • New Hỗ chợ cho Hệ điều hành OS X 10.10 Yosemite mới nhất
 • Update Đạt được một sự ổn định chưa từng có thậm chí với khối lượng công việc lớn

Các tính năng chính

 • Hiệu suất NTFS cao chưa từng có. Tốc độ truyền dữ liệu tương tự với tệp tin hệ thống góc HFS!
 • Truy xuất đọc/ghi đầy đủ với NTFS. Hệ điều hành Mac® OS X cung cấp trợ giúp NTFS giới hạn, tệp tin hệ thống cơ sở của bất kỳ máy tính Windows nào. Với Paragon NTFS dành cho Hệ điều hành Mac® OS X, bạn có thể truy cập đọc/ghi đầy đủ với bất kỳ phiên bản NTFS nào trong Hệ điều hành Mac® OS X
 • Hỗ trợ cho Hệ điều hành Mac® OS X Leopard, Snow Leopard (32 và 64 bit), Lion và Mountain Lion, Mavericks, Yosemite
 • Dễ dàng cài đặt. Trình điều khiển được cài đặt dễ dàng thông qua giao diện người dùng thân thiện.
 • Dễ dàng sử dụng. Gắn kết bất kỳ phân vùng NTFS nào thành một bản gốc - không cần phải thực hiện những lệnh đặc biệt để truy cập; chỉ cần đính kèm một đĩa hoặc phương tiện truyền thông khác với phân vùng NTFS và sử dụng nó như bạn muốn
 • Tạo và sửa chữa phân vùng NTFS trong Mac® OSthực hiện tương tự như bạn thường làm với HFS/HFS+
 • Các ngôn ngữ và ký tự không phải La Mã. Tên tệp tin và thư mục bằng các ngôn ngữ quốc gia, bao gồm Tiếng Trung, Tiếng Hàn, Tiếng Nhật,Tiếng Nga
 • Không giới hạn kích thước tệp tin/phân vùng (trong Hệ điều hành Mac® OS X và đặc tả NTFS)
 • Hỗ trợ riêng cho các thuộc tính mở rộng

Hỗ trợ các tính năng NTFS

 • Tất cả phiên bản NTFS được hỗ trợ (từ Windows NT 3.1 đến Windows 8.1)
 • Nén các tệp tin và thư mục
 • Các tệp tin rải
 • Các tệp tin và thư mục với các quyền bảo mật

Các công cụ bổ sung

 • Định dạng tiện ích NTFS - định dạng bất kỳ phân vùng nào như NTFS trong Hệ điều hành Mac® OS 10.5 và cao hơn
 • Kiểm tra tiện ích NTFS - kiểm tra tính toàn vẹn phân vùng NTFS và sửa lỗi, tạo và hiển thị báo cáo trạng thái về tệp tin hệ thống NTFS
 • Kiểm soát tiện ích NTFS - cho phép người sử dụng kiểm soát NTFS đối vớitrình điều khiển hành vi trên Mac® OSMac® & the Mac® Logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
Windows® & the Windows® Logo are trademarks of Microsoft Corporation., registered in the U.S. and other countries.