Tài khoản của tôi

NTFS for Mac® 12

Phiên bản Tiếng Anh

Giải pháp đầu tiên là để hỗ trợ OS X 10.10 Yosemite!

 

Sử dụng Mac® là một trải nghiệm tuyệt với * cho đến khi bạn sử dụng một ổ đĩa được định dạng NTFS, bao gồm hầu hết ổ đĩa cứng Windows! Bởi vì để tạo, xóa hoặc chỉnh sửa bất kỳ tệp tin nào trên ổ đĩa Windows® NTFS bạn cần!

Giải pháp đầu tiên là để hỗ trợ OS X 10.10 Yosemite!

 

Support for OS X 10.11: free upgrade to version 14*

Những phiên bản này chỉ có sẵn bằng tiếng Anh!

$19.95 buydownload

Yêu cầu Hệ thống


Các Hệ điều hành được hỗ trợ

  • New OS X 10.10 Yosemite
  • OS X 10.9 Mavericks
  • OS X 10.8 Mountain Lion
  • OS X 10.7 Lion
  • Mac OS X 10.6 Snow Leopard (32Bit, 64Bit)
  • Mac OS X 10.5 Leopard

Yêu cầu Hệ thống

  • RAM: 256MB
  • Intel platform only
  • PowerPC G4 và G5 không được hỗ trợMac® & the Mac® Logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
Windows® & the Windows® Logo are trademarks of Microsoft Corporation., registered in the U.S. and other countries.