Είσοδος στον Λογαριασμό

 

Πληροφορίες για τον όμιλο
Paragon Software Group


Ο όμιλος Paragon Software Group παρέχει οικονομικές λύσεις για διαχείριση σκληρών δίσκων,διαχείριση αποθηκευτικού χώρου και προστασία δεδομένων από το 1994, όταν ιδρύθηκε. Μερικά από τα προϊόντατής Paragon έχουν ήδη μεταφραστεί στα Ελλάδα, για να μπορούν οι πελάτες χρησιμοποιούν τα προϊόντα στην μητρική τους γλώσσα.


Περισσότερες πληροροφίες (στα Αγγλικά)