החשבון שלי

גרסה אנגלית

NTFS for Mac® 14

הפתרון הראשון שתומך ב-macOS 10.12 Sierra!

  • גישת קריאה/כתיבה מלאה למחיצות של NTFS באמצעות OS X

  • ביצועי NTFS גבוהים ללא-תקדים

  • נוחות בהתקנה ושימוש

  • תמיכה באותיות ושפות שאינן בלטינית

  • macOS 10.12 Sierra New תמיכה!

תכונות מלאות

תכונות מפתח

תכונות מלאות

תכונות חדשות
New  תמיכה ב-macOS 10.12 Sierra

תומך בגרסה העדכנית ביותר של macOS 10.12 Sierra

New  יש לאשר, לתקן ולעצב
  • כלי Format NTFS - מפרמט כל מחיצה בתור NTFS בעזרת Mac® OS X 10.8 וגרסאות מעודכנות יותר
  • כלי Check NTFS - בודק את שלמות מחיצהNTFS ומתקן שגיאות, יוצר ומציג דו"ח מצב אודות מערכת קבצים NTFS
  • Control NTFS utility - מאפשר למשתמש שליטה ב-NTFS עבור Mac® אופן פעולה של מנהל ההתקן

 

New  ביצועי NTFS גבוהים ללא-תקדים

קצב העברה גבוה עבור פעולות קריאה/על התקני SSD

תכונות מרכזיות
טכנולוגיות נתמכותMac® & the Mac® Logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
Windows® & the Windows® Logo are trademarks of Microsoft Corporation, registered in the U.S. and other countries.