Moj nalog

 
Home / Moj nalog / Prijavljivanje
 

Autorizacija


E-adresa
Lozinka


> Pošalji lozinku
Unesite korisničko ime i lozinku u sledeća polja i kliknite na dugme „Prijavi me“ da biste pristupili nalogu.
Ako ste novi korisnik, kliknite na dugme „Napravi“ da biste se registrovali za novi korisnički nalog u sistemu e-usluga kompanije Paragon.
Kada se prijavite, moći ćete da:
  • Pregledate zahteve za podršku
  • Registrujete nove proizvode
  • Kupujete nadogradnje
  • Preuzimate ispravke za registrovane proizvode
  • Menjate parametre prijave
  • Menjate lične podatke
  • Pristupate premijum alatkama i dokumentaciji (ako su takve usluge registrovane u vašem nalogu)

Pravljenje Paragon naloga


Nemate Paragon nalog? Napravite ga da bismo vam lakše pomogli.

Napravi

New My.Paragon account

The old Paragon MyAccount is starting to show its age. So we’ve developed a brand new portal so we can meet current and future requirements for user-friendliness and security and expand our customer service. The old Paragon MyAccount and new My.Paragon Portal will exist concurrently for a transitional period. If you would like to use the new My.Paragon in the future, then activate your customer account now >>
You’ll still have access to the products you’ve purchased in the new customer account, of course. But to do so, it is important that you use the same E-mail address which you used to use in MyAccount when you activate the new account.

Important information on Paragon NTFS for Mac 12 and NTFS for Mac 14: NTFS for Mac 14 is exclusively available through over the new My.Paragon portal. If you’ve received a free upgrade from Version 12 to 14, you can only access it through the new portal. More information on NTFS for Mac upgrade can be found here >>