Moj nalog

Besplatni proizvodi
Backup & Recovery

Backup & Recovery 14 Free Edition
(Verzija na engleskom)

Preuzmite potpunu kontrolu nad bezbednošću svog računara. Napravite rezervnu kopiju podataka već danas. Zasnovan na pouzdanom komercijalnom softveru za pravljenje rezervnih kopija i oporavak podataka kompanije Paragon, novi Backup & Recovery 14 Free Edition sadrži veliki broj funkcija na koje možete da se oslonite.

Preuzimanje | Saznajte više

 
Particionisanje

Partition Manager 14 Free Edition
(Verzija na engleskom)

Upravljajte particijama, optimizujte korišćenje prostora na disku i jednostavno poboljšajte performanse hard diska!

Preuzimanje | Saznajte više

 
Data Recovery

Rescue Kit 14 Free Edition
(Verzija na engleskom)

Rescue Kit je alatka sa moćnim funkcijama za pravljenje rezervnih kopija i spasavanje podataka koje će vam pomoći da spasete sistem i podatke.

Preuzimanje | Saznajte više

OS X i Windows

HFS+ for Windows® 8/8.1 Free Edition
(Verzija na engleskom)

HFS for Windows je upravljački program koji pruža pun pristup Mac sistemu datoteka HFS /HFSX u Windows-u 8.
(samo za nekomercijalnu upotrebu)

Preuzimanje | Saznajte više

   
Linux i Windows

NTFS&HFS+ for Linux 9.4 Express
(Verzija na engleskom)

Jednostavno pristupajte svakom NTFS i HFS+ disku na Linux operativnom sistemu. Pregledajte, čitajte, menjajte, kopirajte i pravite nove datoteke i fascikle.

Preuzimanje | Saznajte više

Windows i Linux

Paragon ExtFS for Windows
(Verzija na engleskom)

Paragon ExtFS for Windows je poseban uslužni program koji vam omogućava pun pristup Ext2 / Ext3 / Ext4 sistemu datoteka u Windows-u.

Preuzimanje | Saznajte više

 
File System Converter

Paragon NTFS-HFS Converter
(Verzija na engleskom)

Jednostavno konvertujte NTFS volumen u HFS+ volumen i obrnuto!

Preuzimanje | Saznajte više