บัญชีของฉัน

 
Home / บัญชีของฉัน / ล็อกอิน
 

การรับรอง


อีเมล
รหัสผ่าน


> ส่งรหัสผ่าน
กรุณากรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณในฟิลด์ต่อไปนี้ จากนั้นคลิก "ลงชื่อเข้าใช้" เพื่อเข้าใช้งานบัญชีของคุณ
หากเป็นผู้ใช้ใหม่ ให้คลิกที่ปุ่ม "จัดทำ"  เพื่อลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่ในระบบ E-Service ของ Paragon
หลังจากลงชื่อเข้าใช้แล้ว คุณจะสามารถทำรายการ  เช่น
  • ดูคำขอรับบริการของตนเอง
  • ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ใหม่
  • จัดซื้อผลิตภัณฑ์อัพเกรด
  • ดาวน์โหลดข้อมูลอัพเดตสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ลงทะเบียนไว้
  • เปลี่ยนพารามิเตอร์การสมัครบริการ
  • แก้ไขข้อมูลส่วนตัว
  • ใช้งาน Premium Tools และ Premium Documentation (หากลงทะเบียนบริการเหล่านี้ไว้กับบัญชีผู้ใช้ของคุณ)

จัดทำบัญชี Paragon


ต้องการมีบัญชีกับ Paragon หรือไม่ การจัดทำบัญชีผู้ใช้จะทำให้เราสามารถให้บริการคุณได้สะดวกยิ่งขึ้น

จัดทำ

New My.Paragon account

The old Paragon MyAccount is starting to show its age. So we’ve developed a brand new portal so we can meet current and future requirements for user-friendliness and security and expand our customer service. The old Paragon MyAccount and new My.Paragon Portal will exist concurrently for a transitional period. If you would like to use the new My.Paragon in the future, then activate your customer account now >>
You’ll still have access to the products you’ve purchased in the new customer account, of course. But to do so, it is important that you use the same E-mail address which you used to use in MyAccount when you activate the new account.

Important information on Paragon NTFS for Mac 12 and NTFS for Mac 14: NTFS for Mac 14 is exclusively available through over the new My.Paragon portal. If you’ve received a free upgrade from Version 12 to 14, you can only access it through the new portal. More information on NTFS for Mac upgrade can be found here >>