บัญชีของฉัน

เวอร์ชันอังกฤษ

NTFS for Mac® 14

เข้าถึงวอลุ่ม NTFS ใน macOS Sierra! อย่างไร้ข้อจำกัดใดๆ

  • เข้าถึงเพื่อการอ่าน/เขียนไปยังพาร์ติชัน NTFS ภายใต้การทำงานของ OS X ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

  • ประสิทธิภาพ NTFS ที่สูงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

  • ง่ายในการติดตั้งและใช้งาน

  • ตรวจสอบ ซ่อมแซม และจัดฟอร์แมตตัวเลือกต่างๆ

  • new สนับสนุน macOS 10.12 Sierra

คุณสมบัติการทำงานครบถ้วน

คุณสมบัติเต็ม

คุณสมบัติที่สำคัญ

คุณสมบัติใหม่
New  การสนับสนุน macOS 10.12 Sierra

สนับสนุน macOS 10.12 Sierra ล่าสุด

New  ตรวจสอบ ซ่อมแซม และฟอร์แมตด้วยตัวเลือกต่างๆ
  • ยูทิลิตี้สำหรับฟอร์แมต NTFS - ฟอร์แมตพาร์ติชันใดๆ ให้เป็น NTFS ผ่านการทำงานของ Mac® OS X 10.8 และเวอร์ชันอื่นๆ ที่ใหม่กว่านี้
  • ยูทิลิตี้สำหรับตรวจสอบการทำงานของ NTFS - ตรวจสอบความสมบูรณ์ของพาร์ติชัน NTFS รวมทั้งแก้ไขข้อผิดพลาด จัดทำและแสดงรายงานสถานะที่เกี่ยวกับระบบไฟล์ NTFS ด้วย
  • ยูทิลิตี้สำหรับควบคุม NTFS - ช่วยให้ผู้ใช้สามารถควบคุมพฤติกรรมการทำงานของ NTFS for Mac® ได้

 

New  ประสิทธิภาพ NTFS ที่สูงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

อัตราการถ่ายโอนที่เพิ่มขึ้นสำหรับการอ่าน/เขียนใน SSD

คุณสมบัติที่สำคัญ
รองรับคุณสมบัติของMac® & the Mac® Logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
Windows® & the Windows® Logo are trademarks of Microsoft Corporation, registered in the U.S. and other countries.