Tài khoản của tôi

 
 

Giấy phép


Email
Mật khẩu


> Gửi Mật khẩu
Hãy nhập tên đăng nhập và mật khẩu của bạn vào những trường sau đây và nhấp chuột vào nút 'Đăng nhập' để truy cập tài khoản của bạn.
Nếu bạn là người dùng mới, nhấp chuột vào nút 'Tạo'   để đăng ký một tài khoản người dùng mới trong Hệ thống E-Service của Paragon.
Khi đã đăng nhập, bạn có thể thực hiện những công vệc như:
  • Xem các yêu cầu hỗ trợ của bạn
  • Đăng ký những sản phẩm mới
  • Đặt hàng nâng cấp
  • Tải về những cập nhật cho các sản phẩm đã được đăng ký
  • Thay đối các thông số đăng ký
  • Thay đổi thông tin cá nhân
  • Truy cập Công cụ và Tài liệu Cao cấp (nếu những dịch vụ này được đăng ký cho tài khoản của bạn)

Tạo một Tài khoản Paragon


Bạn chưa có tài khoản Paragon? Tạo một tài khoản sẽ giúp chúng tôi hỗ trợ bạn.

Tạo