Tài khoản của tôi

 

NTFS for Mac® 14

$19.95

Phá vỡ rào cản giữa Hệ điều hành Windows và Mac OS! Phần mềm cung cấp truy xuất đầy đủ đến các tệp tin hệ thống Windows trong Mac OS!

Tìm hiểu thêm
Phiên bản Tiếng Anh
 

HFS+ for Windows® 11

$19.95

HFS dành cho Windows là một trình điều khiển cung cấp truy cập đầy đủ đến Tệp tin Hệ thống HFS+/HFSX trong Windows.

Tìm hiểu thêm
Phiên bản Tiếng Anh
 

2-in-1 Mac®Bundle

$39.95
$29.95

NTFS for Mac® OS X 14: Phần mềm cung cấp truy xuất đầy đủ đến các tệp tin hệ thống Windows trong Mac OS!
Tìm hiểu thêm

HFS+ for Windows® 11: HFS dành cho Windows là một trình điều khiển cung cấp truy cập đầy đủ đến Tệp tin Hệ thống HFS+/HFSX trong Windows.

Đề xuất Khuyến mại Đặc biệt

Tìm hiểu thêm
Phiên bản Tiếng Anh
 

Migrate OS to SSD 4.0

$19.95

Trình Di chuyển Hệ điều hành của Paragon sang ổ SSD là một công cụ trực quan tiện dụng giúp nhanh chóng và an toàn thực hiện việc di chuyển Windows sang thiết bị lưu trữ mới (HDD hoặc SSD) và thậm chí giúp giảm kích cỡ cho phù hợp với ổ đĩa có dung lượng nhỏ hơn.

Tìm hiểu thêm
Phiên bản Tiếng Anh