Tài khoản của tôi

 

NTFS for Mac® 14

$19.95

Phá vỡ các rào cản giữa Windows và macOS! Phần mềm cung cấp truy xuất đầy đủ tới các hệ thống tập tin trong macOS!

Tìm hiểu thêm
Phiên bản Tiếng Anh
 

HFS+ for Windows® 11

$19.95

HFS dành cho Windows là một trình điều khiển cung cấp truy cập đầy đủ đến Tệp tin Hệ thống HFS+/HFSX trong Windows.

Tìm hiểu thêm
Phiên bản Tiếng Anh
 

2-in-1 Mac®Bundle

$39.95
$29.95

NTFS for Mac® OS X 14: Phần mềm cung cấp truy xuất đầy đủ đến các tệp tin hệ thống Windows trong Mac OS!
Tìm hiểu thêm

HFS+ for Windows® 11: HFS dành cho Windows là một trình điều khiển cung cấp truy cập đầy đủ đến Tệp tin Hệ thống HFS+/HFSX trong Windows.

Đề xuất Khuyến mại Đặc biệt

Tìm hiểu thêm
Phiên bản Tiếng Anh
 

Hard Disk Manager 15 Suite

$49.95

Bộ sản phẩm tất cả trong một để bảo vệ, bảo trì và quản lý máy tính của bạn một cách trọn vẹn! Bao gồm phân vùng, sao lưu, sao chép, sắp xếp lại, quản trị hệ thống và khôi phục hệ thống.

Tìm hiểu thêm
Phiên bản Tiếng Anh