Tài khoản của tôi

Phiên bản Tiếng Anh

NTFS for Mac® 14

Truy xuất không giới hạn dung lượng NTFS trong macOS Sierra!

  • Truy cập đọc/ghi đầy đủ cho những phân vùng NTFS trong OS X

  • Hiệu suất NTFS cao chưa từng thấy

  • Dễ dàng cài đặt và sử dụng

  • Tùy chọn xác thực, sửa chữa và định dạng

  • new Hỗ trợ cho macOS 10.12 Sierra

Mua trực tuyến

NTFS for Mac® 14
Phiên bản Tiếng Anh
Tải về Kỹ thuật số $19.95  • Giao hàng điện tử an toàn toàn cầu 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.
  • Chấp nhận hầu hết các thẻ thanh toán: Mastercard, Visa, American Express.
  • Tự động xử lý- giao hàng điện tử trong vòng 10-15 phút sau khi đặt hàng.Mac® & the Mac® Logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
Windows® & the Windows® Logo are trademarks of Microsoft Corporation, registered in the U.S. and other countries.