Tài khoản của tôi

NTFS for Mac® 14

Phiên bản Tiếng Anh

Giải pháp đầu tiên là để hỗ trợ macOS 10.12 Sierra!

 
  • Truy cập đọc/ghi đầy đủ cho những phân vùng NTFS trong OS X
  • Hiệu suất NTFS cao chưa từng thấy
  • Dễ dàng cài đặt và sử dụng
  • Hỗ trợ các ký tự và ngôn ngữ không phải La Mã
  • New Hỗ chợ cho Hệ điều hành macOS 10.12 Sierra mới nhất!
$19.95

Mua trực tuyến

Sản phẩm Giao hàng Vận chuyển thông qua Giá, $ Thời gian Xử lýSản phẩm Đặt hàng
NTFS for Mac® 14
Phiên bản Tiếng Anh
Tải về Kỹ thuật số Cửa hàng Trực tuyến $19.95 Giao hàng trong vòng 15 phút sau khi nhận được hóa đơn thanh toán BuyNow

  • Giao hàng điện tử an toàn toàn cầu 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.
  • Chấp nhận hầu hết các thẻ thanh toán: Mastercard, Visa, American Express.
    Cards
  • Tự động xử lý- giao hàng điện tử trong vòng 10-15 phút sau khi đặt hàng.

 
Mac® & the Mac® Logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
Windows® & the Windows® Logo are trademarks of Microsoft Corporation, registered in the U.S. and other countries.