Tài khoản của tôi

Phiên bản Tiếng Anh

NTFS for Mac® 14

Truy xuất không giới hạn dung lượng NTFS trong macOS Sierra!

  • Truy cập đọc/ghi đầy đủ cho những phân vùng NTFS trong OS X

  • Hiệu suất NTFS cao chưa từng thấy

  • Dễ dàng cài đặt và sử dụng

  • Tùy chọn xác thực, sửa chữa và định dạng

  • new Hỗ trợ cho macOS 10.12 Sierra

Đầy đủ Tính năng

Tính năng, đặc điểm

Lợi ích

Các tính năng mới
New  Hỗ trợ macOS 10.12 Sierra Hỗ trợ macOS 10.12 Sierra mới nhất
New  Tùy chọn xác thực, sửa chữa và định dạng
  • Công cụ định dạng NTFS - định dạng bất kỳ phân vùng nào thành NTFS trong Mac® OS X 10.8 và cao hơn
  • Kiểm tra tiện ích NTFS - kiểm tra tính toàn vẹn phân vùng NTFS và sửa lỗi, tạo và hiển thị báo cáo trạng thái về tệp tin hệ thống NTFS
  • Công cụ kiểm soát NTFS - cho phép một người dùng kiểm soát trạng thái trình điều khiển NTFS dành cho Mac®

 

New  Hiệu suất NTFS cao chưa từng thấy Tăng tốc độ dữ liệu cho hoạt động đọc/ghi trên ổ SSD
Các tính năng chính
Hỗ trợ các tính năngMac® & the Mac® Logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
Windows® & the Windows® Logo are trademarks of Microsoft Corporation, registered in the U.S. and other countries.