Tài khoản của tôi

NTFS for Mac® 14

Phiên bản Tiếng Anh

Giải pháp đầu tiên là để hỗ trợ macOS 10.12 Sierra!

 
 • Truy cập đọc/ghi đầy đủ cho những phân vùng NTFS trong OS X
 • Hiệu suất NTFS cao chưa từng thấy
 • Dễ dàng cài đặt và sử dụng
 • Hỗ trợ các ký tự và ngôn ngữ không phải La Mã
 • New Hỗ chợ cho Hệ điều hành macOS 10.12 Sierra mới nhất!
$19.95 buydownload

Yêu cầu Hệ thống


Các Hệ điều hành được hỗ trợ

 • New macOS 10.12 Sierra
 • OS X 10.11 El Capitan
 • OS X 10.10 Yosemite
 • OS X 10.9 Mavericks
 • OS X 10.8 Mountain Lion
 • OS X 10.7 Lion và những phiên bản cũ hơn sẽ được bao gồm trong một NTFS riêng cho bộ cài đặt Mac 12 (có trong đơn hàng của quý vị)

  Xem thêm thông tin >>

Yêu cầu Hệ thống

 • RAM: 256 MB
 • Intel platform only
 • PowerPC G4 và G5 không được hỗ trợMac® & the Mac® Logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
Windows® & the Windows® Logo are trademarks of Microsoft Corporation, registered in the U.S. and other countries.